Inhoudelijke visie

De inhoudelijke visie van Movement Academy wordt ondersteund door middel van de richtlijnen, die bestaan uit de lesstof. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, klinische ervaring en ervaringen van de patiënt, ook wel het Evidence Based Practice model genoemd. We kunnen presteren (in werk of sport) en revalideren van elkaar onderscheiden. Tegelijkertijd hebben deze twee aspecten veel invloed op elkaar.

Een fitte sporter kan geblesseerd raken en dat willen we voorkomen door middel van preventie. Daarnaast willen we de sporter zo snel mogelijk weer fit krijgen als hij geblesseerd raakt. Vanuit die gedachte hebben we een model ontwikkeld waarin we beide aspecten zullen ontwikkelen.

We benaderen revalidaties traditioneel vanuit een bepaald gewricht en de daarbij behorende kenmerkende eigenschappen en pathofysiologie. Van hieruit wordt er opgebouwd in Return To Play richting sportspecifiek. Om dit goed te kunnen doorlopen moet er kennis over de betreffende sport aanwezig zijn en dus de karakteristieken van de diverse sporten op het gebied van biomechanica, fysiologie en bijvoorbeeld tactiek.

De voorwaarden voor iedere sport om optimaal te presteren bestaat uit zaken als lenigheid, stabiliteit, kracht, explosiviteit etc. Dit verzamelen we onder de noemer ‘Performance’.

Het leven van een sporter bestaat niet alleen uit hetgeen er op het veld gebeurd, maar ook daarbuiten. Zaken als voeding en slaap hebben grote invloed op de prestatie van sporters, maar hebben ook hun invloed in revalidaties. Dit aspect vinden we terug onder ‘Lifestyle’.