Anamnestische gegevens voor overweging laterale clavicula resectie:

·       Traumamoment met high impact

·       Lang bestaande schouderklacht

·       Geen effect conservatief beleid

·       Toename nachtelijke pijn

·       Forse bewegingsbeperking

Post klinische fase testen:

·       Inspectie: schouderscheefstand, wondinspectie

·       Palpatie: litteken, hydrops, hypertonie

·       AROM en PROM -> let op niet door pijngrens heen bewegen

·       Spierfunctie onderzoek (maximaal 20-30% van maximaal kracht)

·       NPRS/ VAS

 

  Wat houdt een laterale clavicula resectie in

Resectie < 1cm van het laterale deel van de clavicula scopisch verwijderen of via de Mumford methode (open).
Bij de ingreep worden de deltoid en de trapezius van de clavicula losgemaakt en later weer vastgezet.
Doelstelling: opheffen van de pijnklacht en herstellen van de mobiliteit en functie van het schoudergewricht.

  De therapeut dient tijdens de therapie rekening te houden met de opbouw van zijn/ haar programma (rustig) en de wond (rood, pijn, zwelling). Er bestaat altijd een kans op het ontstaan van onderstaande complicaties. Bij verdenking hiervan dient er ook contact opgenomen te worden met de behandelend orthopedisch chirurg:

·       Infectie

·       Nabloeding

·       (Tijdelijk) zenuwletsel

·       Frozen shoulder

 

 

Fase 1a – week 0 t/m 3
(sub)acute fase, minder belast
Kenmerken van patiënten:

·    De schouder is pijnlijk en gezwollen

·    Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag

·    24/7 arm immobilizer om (behalve tijdens zelfzorg en oefeningen)

·    Er is pijn aanwezig in en rond om het operatiegebied en omliggende structuren

Behandelbare grootheden:

·       Controle ondersteuning arm immobilizer (24/7 om behalve tijdens zelfzorg en oefeningen)

·       Actief oefenen elleboog-, pols-, en handfunctie

·       Pendel- en slingeroefeningen

·       Start isometrisch scapulaoefeningen

·       Isometrisch oefenen cuffmusculatuur (20-30% van max kracht, pijnvrij)

·       Starten met ketentraining (core stability oefeningen)

·       Na 2 weken de mobilizer afbouwen op geleide van pijn

·       In overleg met de sportarts/ behandelend specialist zo nodig pijnbestrijding door middel van medicatie

 

 

 

 

Fase 1b – week 3-6
(sub)acute fase, minder belast
Kenmerken van patiënten:

·    De schouder is pijnlijk en gezwollen

·    Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag

·    De patiënt heeft de immobilizer afgebouwd op geleidde van pijn

Behandelbare grootheden:

·      Continueren pendel- en slingeroefeningen

·      Actief oefenen binnen de pijngrens

·      Scapulothoracale stabilisatieoefeningen

·      Continueren isometrisch oefenen cuffmusculatuur, daarna duurkracht

·      Indien nodig: mobiliseren glenohumeraal kapsel binnen pijn grens

 

Einddoelstelling fase 1:

·           Pijn in rust afwezig

·           Voldoen aan goede ROM (voldoende exorotatie, 90 graden abductie en 90graden anteflexie).

·           Actief bewegen wordt kwalitatief goed uit gevoerd, napijn NPRS< 3

 

 

 

 

Fase 2 – week 7 – 12
subacute fase, minder belast
Kenmerken van patiënten:

·    De schouder kan nog pijnlijk aanvoelen, pijn in rust is afwezig

·    Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag

·    De patiënt mag opbouwende oefentherapie uitvoeren en ADL functie opbouwen, nog niet bovenhands

·    Opbouwen van de spierkracht

Behandelbare grootheden:

·      Versterken van de rotator cuff en deltoideus kracht (eerst duurkracht -> maximaalkracht), na 2 weken mag er boven schouderhoogte actief bewogen worden

·      Optimaliseren scapulothoracale coordinatie

·      Hervatten licht werk en sport (niet bovenhands)

·      Oefenen ADL situatie/ werksituaties

·      PNF patronen

·    In overleg met de sportarts/ behandelend specialist zo nodig pijnbestrijding door middel van medicatie

 

Einddoelstelling fase 2:

·      Volledige actieve en passieve ROM

·      Goede kracht Rotator cuff en Deltoideus

·      Goede coordinatie gehele schoudergordel

·    NRS pijn max: 0 – 2

 

 

 

Fase 3 – week 13 tot 6 maanden
Opbouw trainingsfase
Kenmerken van patiënten:

·    De schouder is pijnvrij

·    Er is sprake van een volledige bewegingsuitslag

·    De spierkracht en de coördinatie wordt geoptimaliseerd

Behandelbare grootheden:

·      Herstel van participatie in werk en sport

·      Starten met snelkracht

·      Na 2 weken starten met plyometrie

·      Indien gewenst sport specifieke training extremiteiten

Einddoelstelling fase 3 (Groene vlaggen voor hervatten bovenhands werk):

·      Negatieve provocatietesten: horizontale adductie, O’Brien, weerstand retroflexie

·      Voldoende vertrouwen patiënt