Movement Academy

Ontwikkelen is kennis delen. Om dit te bereiken gaan we collega fysiotherapeuten bij elkaar brengen op een internetplatform. De kennisdeling geven we vorm door middel van intervisie met elkaar. Twee weten we immers meer dan één.

“Wij geloven dat de kwaliteit van de fysiotherapie kan verbeteren
door het delen van kennis.”

Om de beste kwaliteit aan de cliënt te kunnen bieden is het van belang om te ontwikkelen. Ontwikkeling in de fysiotherapie is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en de ondersteuning van de wetenschap.

“De wetenschap moet de praktijk dienen op het gebied van innovatie
in de sport, orthopedie en fysiotherapie.”

Orthopedie en (top)sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is de reden dat dit de twee doelgroepen zijn waar Movement Academy zich op richt. Topsport en toporthopedie nemen specifieke kennis en competenties met zich mee en vanuit onze achtergrond weten we wat er nodig is om deze prestaties te leveren. De kennis en kunde rondom de begeleiding van deze doelgroepen gaan we overdragen en delen met collega’s.

“De wetenschap wordt in de praktijk teruggelegd door middel van educatie.”

De uiteindelijke ambitie van Movement Academy is om met gelijkgestemden, vanuit de beschreven visie een gerenommeerd opleidingsinstituut in Nederland te zijn die voorziet in de behoefte van trainers, coaches, fysiotherapeuten en andere (para)medische behandelaars. Dit zal gebeuren door middel van een internetplatform en aanvullende masterclasses en cursussen.