Indicaties voor een menisectomie

·       Constante pijn (activiteit die kenmerkend klachten geeft is de trap af lopen)

·       Beperkte mobiliteit

·       Sprake van slotklachten

·       Eventueel een trauma moment in de voorgeschiedenis

·       Functionele beperkingen

·       Geen baat bij conservatieve therapie door middel van fysiotherapie of manuele therapie (> 8 weken)

Contra-indicaties voor menisectomie:

·  Infecties

·  Ernstige psychologische problemen

 

 

Fase 1a – 0 tot 7 dagen
(sub)acute fase, ontstekingsfase

Bij de start van fase 1 kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen normaal en vertraagd herstel. Aan het einde van fase 1 kan dat wel.

Kenmerken van patiënten:

·       Zichtbare bloeding; hematoom

·      De knie is pijnlijk en gezwollen (milde tot forse hydrops 2+/3+ volgens IKDC)

·      Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag.

·      De patiënt kan/durft nog niet volledig de geopereerde knie te gebruiken.

·      Loopt op krukken middels de driepuntsgang.

·      Patiënt heeft mogelijk een brace

Behandelfrequentie:

·       Rapid recovery: 2x per week

·       Normal recovery: 3x per week

·       Delayed recovery: 4x per week

Behandelbare grootheden:

·      Vermindering van zwelling, ontstekingsproces door middel van cryotherapie

·      Vermindering van pijn door middel van cryotherapie (zo nodig overleg met arts ten aanzien van medicatie)

·      Afstemming belasting op belastbaarheid knie

·      Actieve en geleid-actieve oefentherapie flexie extensie knie vanaf dag 1

·      Patella mobilisaties vanaf dag 1

·      Controleren en verbeteren passive range of motion door middel van CPM gedurende 2-3 dagen

·      Isometrische krachtoefening VMO

·      Een alternatief trainingsprogramma waarbij de omliggende keten getraind word (denk aan core stability, KUHV heupmusculatuur)

·      Start fiets

Toolkit:

Doelstelling Fase 1a:

·      Zwelling naar hydrops 2+ (volgens IKDC)

·      Passive range of motion: extensie volledig

·       Conditie verslechtering van het aangedane weefsel tegengaan

·       Beweeglijkheid van onliggende gewrichten behouden

·       VAS pijn max: 6

 

 

 

Fase 1b – week 2 + 3
fase van gematigde bescherming van de knie
Kenmerken van patiënten:

·      De knie is pijnlijk en/of gezwollen

·      Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag

·      De patiënt kan/durft nog niet volledig gebruik te maken van de geopereerde knie

·      De patiënt heeft mogelijk een brace

Behandelfrequentie:

·       Rapid recovery: 2x per week

·       Normal recovery: 3x per week

·       Delayed recovery: 4x per week

Behandelbare grootheden:

·    Vermindering van zwelling, ontstekingsproces door middel van cryotherapie

·    Vermindering van pijn door middel van cryotherapie (zo nodig overleg met sportarts ten         aanzien van de medicatie)

·     Afstemming belasting op belastbaarheid kniegewricht

·     Controleren en verbetering passive range of motion met name de extensie (liefst volledige range

·    Concentrische krachtoefening VMO + start oefentherapie gericht op het kracht uithoudingsvermogen

·    Start loopscholing

·    Continueren fiets

·    Continueren alternatief trainingsprogramma waarbij de omliggende keten getraind wordt (denk aan core stability, KUHV heupmusculatuur)

 

Toolkit:

 

Einddoelstelling fase 1b:

·    Zwelling naar hydrops 1+ (milde)

·    Range of motion passief/actief: volledige extensie/flexie opbouw 90° , met goniometer gemeten

·    Patient moet gecontroleerd VMO aanspanning kunnen genereren

 

 

 

Fase 2 – week 4 + 5
fase van functionele belasting
Kenmerken van patiënten:

·      De knie geeft geen pijn meer en milde tot geen hydrops

·    Er is sprake van een volledige range of motion

·    De patiënt kan volledig de knie belasten en kan een opbouw maken met oefentherapie (zonder reactie, hydrops/warmte)

·    Patient heeft mogelijk deels nog een brace (buitenshuis)

Behandelfrequentie:

·       Rapid recovery: 2x per week

·       Normal recovery: 3x per week

·       Delayed recovery: 4x per week

Behandelbare grootheden:

·    Vermindering van zwelling, ontstekingsproces door middel van cryotherapie

·    Vermindering van pijn door middel van cryotherapie (zo nodig overleg met sportarts ten aanzien van medicatie)

·    Afstemming belasting op belastbaarheid knie

·    Controleren en zo nodig verbetering passive range of motion (liefst L=R)

·    Concentrische krachtoefening quadriceps/ hamstring/ tricep surae)  zie toolkit

·    Voortzetten fiets

·    Continueren alternatief trainingsprogramma waarbij de omliggende keten getraind wordt (denk aan core stability, KUHV heupmusculatuur)

·    Algemeen dagelijks leven de knie 100% belasten

Toolkit:

Einddoelstelling fase 2:

·     Zwelling maar geen hydrops

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig

·    Fiets pijnvrij kunnen uitvoeren gedurende 10min

·    Basiskracht kunnen uitvoeren

·    Brace niet meer noodzakelijk voor ondersteuning

·    ADL zelfredzaam, opbouwen naar volledig zelfstandig

 

Fase 3 – week 6 t/m 8
fase van functionele belasting
Kenmerken van patiënten:

·    De knie geeft geen pijn meer en geen hydrops

·    Er is sprake van een volledige bewegingsuitslag

·    De patiënt maakt de opbouw voor terugkeer naar sport

Behandelfrequentie:

·      Rapid recovery: 2x per week

·      Normal recovery: 3x per week

·      Delayed recovery: 4x per week

 

Behandelbare grootheden:

·    Controleren en zo nodig verbetering passive range of motion extensie en zo nodig flexie

·    Kracht opbouwen naar volledig belast; maximaalkracht en sport specifiek

·    Opbouw sprongkracht

·    Opbouw sport specifiek naar volledig

·    Algemeen dagelijks leven is volledig zelfstandig (zoals dit voor trauma bekend was)

·    Continueren alternatief trainingsprogramma waarbij de omliggende keten getraind wordt (denk aan core stability, KUHV heupmusculatuur)

Toolkit:

Einddoelstelling fase 3:

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig

·    Return in to sport