Aandachtspunten anamnese/lichamelijk onderzoek

·       Pijn voor/tijdens/na sporten (afhankelijk stadium tendinopathie, eventueel vastleggen met echografie)

·       Apexpatella gevoelig

·       “Spring-sport”

·       Plotselinge verhoging van belasting

Contra-indicaties voor  behandeling

·       Infecties/ontstekingsbeeld.

·       Ernstige psychologische problemen.

 

Fase 1a – 0 tot 7 dagen vanaf eerste bezoek
(sub)acute fase, ontstekingsfase

Vaststellen stadium van tendinopathie

Kenmerken van patiënten:

·    Pijn aan de voorkant van de knie, vaak voor en na inspanning

·    Drukpijn apexpatella en pattella-pees

·    Verminderde mobiliteit patella

·    Verminderde spierkracht*

Behandelbare grootheden:

·    Vermindering van zwelling, ontstekingsproces door middel van cryotherapie

·    Vermindering van pijn door middel van cryotherapie (zo nodig overleg met arts ten aanzien van medicatie)

·    Afstemming belasting op belastbaarheid knie

·    Verminderen van ketenstijfheid en zwakte

·    Start core training

·    Start lichte oefentherapie musculatuur rond om kniegewricht waarbij druk op de patellapees vermeden wordt (geen front bar squat bijvoorbeeld)

Doelstelling Fase 1:

·    Vaststellen stadium tendinopathie (eventueel door middel van echo)

·    Mobiliteit van de knie en in het bijzonder de patella  volledig

·    VAS pijn max 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 – dag 10 t/m 28
subacute fase
Kenmerken van patiënten:

·    De knie geeft geen pijn meer na training

·    Patella mobiliteit volledig

·    Opbouw naar directe belasting van de patella-pees

Behandelbare grootheden:

·    Controleren en zo nodig verbetering Passive range of motion (inclusief patella)

·    Concentrische krachtoefening quadriceps, hamstrings. Opbouwend naar excentrische krachtoefeningen

·    Opbouw loopband

·    Alternatief trainingsprogramma continueren en eventueel uitbreiden: core stability, heupabductoren

Einddoelstelling fase 2:

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig (inclusief patella)

·    Return naar volledige krachttraining

·    Herbeoordelen stadium van tendinopathie

 

 

 

Fase 3 – week 4 t/m 8
Return to play fase
Kenmerken van patiënten:

·    De patiënt maakt de opbouw naar terugkeer naar sport

Behandelbare grootheden:

·    Controleren en zo nodig verbetering Passive range of motion extensie en zonodig flexie

·    Kracht opbouwen naar volledig belast; maximaalkracht en sportspecifiek

·    Opbouw sportspecifiek naar volledig

·    ADL zelfstandigheid volledig

·    Alternatief trainingsprogramma continueren: core stability, heupabductoren

Einddoelstelling fase 3:

·    NPRS <1

·    Return in to sport