Indicaties voor een VKB reconstructie:

·       VKB ruptuur

·       Instabiliteitsklachten (giving way)

·       Sport/actieve hulpvraag

Contra-indicaties voor  een VKB reconstructie

·       Infecties

·       Ernstige psychologische problemen.

·       Geen commitment voor intensief revalidatie traject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1a – 0 tot 7 dagen
(sub)acute fase, ontstekingsfase

Bij de start van fase 1 kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen normaal en vertraagd herstel, mits de patiënt een meniscopexie heeft ondergaan (dan is het een vertraagd herstel). Aan het einde van fase 1 kan dat wel.

Kenmerken van patiënten:

·    De knie is pijnlijk en gezwollen (milde tot forse hydrops)

·    Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag.

·    De patiënt kan/durft nog niet volledig de geopereerde knie te gebruiken.

·    De patiënt loopt op 2 krukken door middel van een driepuntsgang.

Behandelbare grootheden:

·    Vermindering van zwelling, ontstekingsproces door middel van cryotherapie

·    Vermindering van pijn door middel van cryotherapie (zo nodig overleg met arts ten aanzien van medicatie)

·    Afstemming belasting op belastbaarheid knie

·    Actieve en geleid-actieve oefentherapie flexie extensie knie vanaf dag 1

·    Controleren en verbeteren Passive range of motion door middel van CPM gedurende 2-3 dagen

·    Isometrische krachtoefening VMO, tricep surae

·    Start alternatief trainingsprogramma: core stability, bovenste extremiteit

·    Patella mobilisaties

Doelstelling Fase 1:

·    Zwelling naar hydrops 2+ (matige)

·    Passive range of motion: extensie volledig

·    VAS pijn max: 6

 

 

Fase 1b – dag 5 t/m 21
fase van gematigde bescherming van de knie
Kenmerken van patiënten:

·    De knie is pijnlijk en/of gezwollen

·    Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag

·    De patiënt kan/durft nog niet volledig gebruik te maken van de geopereerde knie

Behandelbare grootheden:

·    Vermindering van zwelling, ontstekingsproces door middel van cryotherapie

·    Vermindering van pijn door middel van cryotherapie (zo nodig overleg met sportarts ten aanzien van medicatie)

·    Afstemming belasting op belastbaarheid knie

·    Controleren en verbetering Passive range of motion (hierbij is herstel van full extensie het belangrijkste)

·    Concentrische krachtoefening vmo , tricep surae, heelslides abductoren

·    Start fiets (mits flexie voldoende, 100 graden)

·    Alternatief trainingsprogramma continueren: core stability, bovenste extremiteit

Einddoelstelling fase 2:

·    Zwelling naar hydrops 2+ (milde)

·    Range of motion passief/actief: volledige extensie/flexie opbouw 90° , met goniometer gemeten

 

 

 

 

Fase 2 – dag 21 t/m 42
subacute fase, minimale bescherming van de knie
Kenmerken van patiënten:

·    De knie geeft geen/minimale pijn meer en milde hydrops 1+ of 2+

·    Er is sprake van een toenemende bewegingsuitslag

·    De patiënt kan de knie meer belasten en kan een opbouw maken met oefentherapie

Behandelbare grootheden:

·    Vermindering van zwelling, ontstekingsproces door middel van cryotherapie

·    Vermindering van pijn door middel van cryotherapie (zo nodig overleg met sportarts ten aanzien van medicatie)

·    Afstemming belasting op belastbaarheid knie

·    Controleren en zo nodig verbetering Passive range of motion extensie en zonodig flexie

·    Mobiliseren patella

·    Concentrische krachtoefening quadriceps, tricepsurae, gluteï . Opbouwend naar excentrische krachtoefeningen

·    Opbouw fiets.

·    Alternatief trainingsprogramma continueren en evt uitbreiden: core stability, bovenste extremiteit

·    ADL 50% of 75% belast, afhankelijk looppatroon en reactiviteit van de knie, bij een reactieve knie kies je voor 50% belast

·    krukken gebruik afbouwen

Einddoelstelling fase 2:

·    Zwelling naar geen hydrops

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig

·    Basiskracht kunnen uitvoeren (volledige VMO activiteit)

·    ADL zelfredzaam, opbouwens naar volledig zelfstandig

·    Lopen zonder krukken, normaal actief gangpatroon

 

Fase 3 – week 7 t/m 12
Opbouw functionele fase
Kenmerken van patiënten:

·    De knie geeft geen pijn meer en maximaal 1+  hydrops

·    Er is sprake van een volledige bewegingsuitslag

·    De patiënt is bezig met krachttraning kracht uithoudingsvermogen

Behandelbare grootheden:

·    Controleren en zo nodig verbetering Passive range of motion extensie en zonodig flexie

·    Kracht opbouwen naar volledig belast; krachtuithoudingsvermogen

·    ADL zelfstandigheid volledig

·    Alternatief trainingsprogramma continueren: core stability, bovenste extremiteit

·    Loop ABC

Einddoelstelling fase 3:

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig

·    Kracht Limb Symmetry Index (geopereerde been ten opzichte van niet-geopereerde been) 30% krachtsverschil

 

Fase 4 – week 13 t/m 18
Opbouw functionele fase
Kenmerken van patiënten:

·    De knie geeft geen pijn meer en maximaal 1+  hydrops

·    Er is sprake van een volledige bewegingsuitslag

·    De patiënt is bezig met krachttraning gericht op hypertrofie

Behandelbare grootheden:

·    Controleren en zo nodig verbetering Passive range of motion extensie en zonodig flexie

·    Kracht opbouwen naar volledig belast; hypertrofie

·    ADL zelfstandigheid volledig

·    Alternatief trainingsprogramma continueren: core stability, bovenste extremiteit

·    Loop ABC uitbreiden

·    Start loopband

Einddoelstelling fase 3:

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig

·    Geen reactieve knie

·    Spierhypertrofie

 

Fase 5 – week 19 t/m 24
Opbouw functionele fase
Kenmerken van patiënten:

·    De knie geeft geen pijn meer en maximaal 1+  hydrops

·    Er is sprake van een volledige bewegingsuitslag

·    De patiënt is bezig met krachttraning maximaalkracht

Behandelbare grootheden:

·    Controleren en zo nodig verbetering Passive range of motion extensie en zonodig flexie

·    Kracht opbouwen naar volledig belast; maximaalkracht

·    ADL zelfstandigheid volledig

·    Alternatief trainingsprogramma continueren: core stability, bovenste extremiteit

·    Start sprong ABC

Einddoelstelling fase 3:

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig

·    Geen reactieve knie

·   Limb Symmetry Index (geopereerde been ten opzichte van niet-geopereerde been) 20% krachtsverschil

·    Toename van maximaalkracht

·    Sprongtesten van gustavson Limb Symmetry Index 20% verschil

 

Fase 6 – week 25 t/m 36
Opbouw functionele fase
Kenmerken van patiënten:

·    De knie geeft geen pijn meer en geen hydrops

·    Er is sprake van een volledige bewegingsuitslag

·    De patiënt is bezig met krachttraining snelkracht/plyometrie

Behandelbare grootheden:

·    Controleren Passive range of motion extensie en flexie

·    Kracht opbouwen naar volledig belast; snelkracht

·    ADL zelfstandigheid volledig

·    Alternatief trainingsprogramma continueren: core stability, bovenste extremiteit

·    Uitbreiden sprong ABC

·    Sportspecifieke training

Einddoelstelling fase 3:

·    Passive range of motion: extensie volledig, flexie volledig

·    Geen reactieve knie

·    Maximaal Limb Symmetry Index (geopereerde been ten opzichte van niet-geopereerde been) 0% kracht

·    Toename van snelkracht

·    Sprongvormen zonder dynamic knee valgus

·    Sprongtesten van gustavson maximaal Limb Symmetry Index (geopereerde been ten opzichte van  niet-geopereerde been) 10%