Anamnestische gegevens voor verdenking heupartrose:

·       45 jaar of ouder

·       Pijnklachten langer dan 3 maanden en met name bij belasten

·       Bewegingsbeperking

·       Crepetaties

·       Continue pijn in de lies

·       Startstijfheid (na een paar minuten afname stijfheid)

·       Ochtendstijfheid 60min of meer

·       Osteofytvorming aan de randen van het gewricht-> mogelijk ‘slot’- klachten door intra-articulaire osteofyten

·       Wekedelenzwelling of intra-articulaire zwelling

Verdenking heupartrose bij de volgende positieve testen:

·       Inspectie: abnormaliteiten in stabiliteit, kracht en/ of looppatroon

·       Palpatie: ligamentum inguinale (pijnlijk), toename spiertonus adductoren van de heup

·       Endorotatie <15 graden

·       Fexie van de heup gelijk aan of < 115 graden

* Bij een Better in better out traject (BIBO) moeten er evaluatief ook een HOOS, TUG en 6MWT afgenomen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 – week 0 t/m 4
Eerste fase na vaststellen coxartrose
Kenmerken van patiënten:

·    De heup is pijnlijk en  mogelijk gezwollen

·    Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag

·    Er is sprake van ochtend- en startstijfheid

Behandelbare grootheden:

·       Informeren/adviseren met betrekking tot herstelbevorderende en herstelbelemmerende factoren + geven van leefstijl adviezen (indien nodig advies afvallen)

·       Inventariseren hulpmiddelen/ orthese, aanpassingen werk- woonsituatie

·       Belasting op belastbaarheid leren aanpassen

·       Passieve mobilisaties binnen de pijngrens in de beperkte bewegingrichting (meestal de endorotatie en extensie)

·       Rekken/ detoniseren m. iliopsoas, m. quadriceps, m. piriformis

·    Spierkrachttraining spiergroepen rondom de heup op 60-80% 1RM, tussen 2-4 sets van 8-15 herhalingen. 30-60sec pauze tussen sets

·    Aerobe training 40-60% van maximale hartfrequaentie (maxHF)

·    Instrueren huiswerkoefening mobiliserende oefeningen en kracht

·    In overleg met de huisarts / behandelend specialist zo nodig pijnbestrijding door middel van medicatie

 

Einddoelstelling fase 1:

·    Passive range of motion: eindstandig lichte beperking ten opzichte van niet aangedane zijde

·    Goede uitvoering van alle basis krachtoefeningen

·    NRS pijn max: 2 – 5

 

 

 

 

 

Fase 2 – week 5- 9
Tweede fase na vaststellen coxartrose
Kenmerken van patiënten:

·    De heup is pijnlijk en  mogelijk gezwollen

·    Er is sprake van een verminderde bewegingsuitslag

·    Er is sprake van ochtend- en startstijfheid

·    Opbouwen van de spierkracht

Behandelbare grootheden:

·       Belasting op belastbaarheid  aanpassen, check of dit goed gaat

·       Rekken/ detoniseren m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. piriformis

·    Spierkrachttraining spiergroepen rondom de heup op 60-80% 1RM, tussen 2-4 sets van 8-15 herhalingen. 30-60sec pauze tussen sets

·    Aerobe training 60% van maximale hartfrequaentie (maxHF)

·    Loopscholing ter verbetering looppatroon met verkregen mobiliteit en kracht

·    Oefentherapie ter verbeterng van de stabiliteit (op 1 been staan etc)

·    Instrueren huiswerkoefening mobiliserende oefeningen en kracht

·    Alternatief trainingsprogramma opstarten: core stability, bovenste extremiteiten

Einddoelstelling fase 2:

·    Passive range of motion: eindstandig lichte beperking ten opzichte van niet aangedane zijde

·    Afname duur ochtend en startstijfheid

·    ADL zonder klachten uit kunnen voeren

·    NRS pijn max: 2-3

 

 

 

 

 

Fase 3 – week 9 t/m 13
Opbouw trainingsfase
Kenmerken van patiënten:

·    De heup is moglijk nog pijnlijk

·    Er is sprake van een licht verminderde bewegingsuitslag

·    Er is sprake van korte ochtend- en startstijfheid

·    De spierkracht, het cardiovasculaire systeem en de stabiliteit wordt geoptimaliseerd

Behandelbare grootheden:

·       Zelfstandig rekken m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. piriformis

·    Spierkrachttraining spiergroepen rondom de heup op 60-80% 1RM, tussen 2-4 sets van 8-15 herhalingen. 30-60sec pauze tussen sets

·    Aerobe training 60% van maximale hartfrequaentie (maxHF)

·    Loopscholing ter verbetering looppatroon met verkregen mobiliteit en kracht

·    Oefentherapie ter verbeterng van de stabiliteit (op 1 been staan etc)

·    Indien wenselijk sportspecifieke training op lage intensiteit

·    Check en uitbreiden huiswerkoefening mobiliserende oefeningen en kracht

·    Alternatief trainingsprogramma uitbreiden: core stability, bovenste extremiteiten

·    Motiveren tot zelfstandig continueren sporten

Einddoelstelling fase 3:

·    Passiv range of motion: eindstandig lichte beperking ten opzichte van onaangedane zijde

·    Goede uitvoering van alle basis krachtoefeningen

·    Kracht toename

·    NRS pijn max: 0 – 2

 

 

 

Indien niet behaalde einddoelstelling fase 3:

·    Contact opname huisarts/ behandelend specialist voor medicamenteuze of operatieve behandeling

·    Inventariseren hulpmiddelen/ orthese, aanpassingen werk- woonsituatie

·       Opnieuw Informeren/adviseren met betrekking tot herstel bevorderende en herstel belemmerende factoren + geven van leefstijl adviezen (indien nodig advies afvallen)

·    Opnieuw uitleg belasting belastbaarheid principe